Janrent

Tubosider Orion

  • Oficiálne zastúpenie firmy TUBOSIDER SpA pre Slovenskú republiku (TUBOS s.r.o. Břeclav pre Českú republiku),
  • dodávateľ stavebných prác v oblasti dopravných stavieb,
  • dodávateľ oceľových mostných konštrukcií,
  • dodávateľ hlukových bariér.
  • Slovenská republika
    mobil: 00421 903 462 175
    e-mail: janrent@janrent.sk
    tel.: 00421 2 4922 8540-1
    fax: 00421 2 4922 8541
  • Česká republika
    mobil: 00420 603 542 249
    e-mail: bednarik@tubos.cz
  • Oficiálne zastúpenie firmy ALENTEC&ORION AB Stockholm pre Slovenskú a Českú republiku,
  • dodávateľ špičkových výrobkov olejového hospodárstva pre autoservisy a priemysel,
  • dodávateľ riadiacich systémov na výdaj olejov OriLink®,
  • konzultácie v oblasti problematiky manipulácie s ropnými produktmi v autoservisoch,
  • dodávateľ komplexných riešení olejového hospodárstva (sklad oleja, potrubné rozvody, pumpy, riadiace systémy, ...).

Vstup