Janrent

Tubosider Orion

 • Oficiálne zastúpenie firmy TUBOSIDER SpA pre Slovenskú republiku (TUBOS s.r.o. Břeclav pre Českú republiku),
 • dodávateľ stavebných prác v oblasti dopravných stavieb,
 • dodávateľ oceľových mostných konštrukcií,
 • dodávateľ hlukových bariér.
 • Slovenská republika
  mobil: 00421 903 462 175
  e-mail: janrent@janrent.sk
  tel.: 00421 2 4922 8540-1
  fax: 00421 2 4922 8541
 • Česká republika
  mobil: 00420 603 542 249
  e-mail: bednarik@tubos.cz
 • Oficiálne zastúpenie firmy ALENTEC&ORION AB Stockholm pre Slovenskú a Českú republiku,
 • dodávateľ špičkových výrobkov olejového hospodárstva pre autoservisy a priemysel,
 • dodávateľ riadiacich systémov na výdaj olejov OriLink®,
 • konzultácie v oblasti problematiky manipulácie s ropnými produktmi v autoservisoch,
 • dodávateľ komplexných riešení olejového hospodárstva (sklad oleja, potrubné rozvody, pumpy, riadiace systémy, ...).

Vstup