Služby

Služby ponúkané našou firmou na celom území SR:

 • Predaj zariadení olejového hospodárstva.
 • Predaj riadiacich systémov na výdaj olejov.
 • Montáž zariadení olejového hospodárstva.
 • Uvedenie zariadenia do prevádzky.
 • V prípade požiadavky príprava zariadenia na prvotné/následné overenie pracovníkmi Slovenskej legálnej metrológie.
 • Záručný servis zariadení olejového hospodárstva.
 • Pozáručný servis zariadení olejového hospodárstva.
 • Poradenstvo pri návrhu zariadenia olejového hospodárstva, vrátane návrhu skladu olejov.
 • Návrh trasy a dimenzií potrubných rozvodov.
 • Výpočet teoretického prietoku olejov v závislosti na dĺžke a DN potrubia, teplote prostredia, typu oleja.
 • V prípade komplikovaných riešení - 3D modely potrubnej trasy a celého riešenia.
 • Dohľad pri príprave stavby.